Förtroendetid

Sitter här söndags kväll igen och försöker hitta inspiration och utmaningar för mina elever i en klass 2. Det står i läroplanen (vår heliga skrift 😉 att:Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Och ja – jag tycker det är så det ska vara. Men reform efter reform för skolan och skolväsendet har plockat bort tiden för lärare att kunna arbeta på detta sätt. Som nu, jag har hittat massor av roliga aktiviteter för min klass men istället så är jag tvungen att fylla på vad och vilka åtgärder jag har gjort under veckan för att nå målen. En timme dit. Sedan ska jag sätta mig in i husmodellen som vi ska arbeta med i veckan. En timme till det misstänker jag. Sedan blir det att punkta ned vad som ska med till föräldrarådet i veckan. För Axels klass förvisso. Sedan fundera ut kommande teman till vår dagliga undervisning. Men den punkten ligger längst ner på listan och det innebär att klockan är runt 23-snåret idag, ingen bra tidpunkt att vara kreativ för mig. Så då täcker min lärarhandledning upp. Men – inte att förakta många lärarhandledningar är bra på många sätt. Så var det med tiden igen, jag ska som enskild lärare granska dem läromedel vi använder och göra det kritiskt. Förr -har jag hört- fanns det personer som faktiskt var anställda till att välja och granska dessa böcker. Snacka om att underlätta för oss lärare!! Att kunna luta sig tillbaka mot att någon annan kunnig person faktiskt godkänt de läromedel vi använder. Ser gärna att vi återgår till något likande.

image

Ett delvis anpassat klassrum som jag la min egen fritid på att städa upp i torsdags. Arbetsuppgifter som ligger utöver vår undervisningstid. Här är jag nu. Hit vill jag:

mysigt klassrum

Just nu arbetar jag 80% vilket ska vara 28h på arbetsplatsen och 8h förtroendetid. Det är den tid man har ”hemma” för att fixa lektioner etc. Personligen lägger jag ner långt mer tid på att fundera på skolverksamheten än dessa 36h. Det är ett dilemma att man vill mer, kan mer men hinner inte. Till loven faller många ihop, inklusive mig själv för en dag då jag sover ut, för att pressen är så hög. Totalt arbetar en lärare 45h per vecka heltid. Det är alltså inarbetad tid vi är lediga under lov, inte en extra förmån som det kan se ut att vara. Det är inte menat som gnäll, det är kritiskt granskande lärarglasögon: det är VERKLIGHETEN.

Jag vill hinna med! Jag vill att ”mina” ungar ska ha en bra skolgång, både egna och dem jag undervisar. Vet inte hur de gör det men i Storbritannien verkar lärare ha tid för att skapa sina egna verktyg till lärande, även om det är skoluniform som gäller är atmosfären lugn och ombonad. Nu var det några år sedan jag själv var på studiebesök i en londonskola men då upplevde jag det som om strukturen skapade en bra grundtrygghet hos eleverna. De behövde inte hitta sin plats utan visste vad som förväntades av dem.

classroom