Rocka sockorna 20/3

image

imagerockasockorna

Ibland blir livet inte riktigt som man tänkt sig. Varje år föds det ca 120 barn i Sverige med något som heter Downs Syndrom. Hur är det att växa upp med en funktionsnedsättning och som också vara förälder med villkorslös kärlek till sitt barn? Arbeta med – och förklara vilka mål vi har i skolan från skolverkets normer och värden, se längst ned på sidan.

Bilden ovan är från dessa systrar: Annorlunda är bra! Annorlundaär roligt! – En inbjudan från Facebook.
Jag heter Nathea och jag vill utmana alla skolor och alla arbetsplatser (och alla andra som vill)! Hjälp mig visa att det är bra att vara annorlunda! Fredagen 20 mars vill jag att vi ska hjälpas åt att hylla våra olikheter. Jag vill att andra också ska förstå hur roligt det är med annorlunda.
Jag är tio år och min storasyster Noelle har downs syndrom. Min syster är annorlunda. Och hon är världens bästa storasyster. Jag är stolt över Noelle, hon är rolig. Jag blir ledsen när jag hör fula ord om andra människor.
Nu gör vi skolan och världen mer färgglad och mer kärleksfull!
Hjälp mig göra den här skoldagen till en rolig dag full av färger!
Hjälp mig fylla FB och Instagram med fötter i regnbågens alla färger!
Dra på dig olika sockor du också och dela detta till alla du känner!
Alla är välkomna att vara med!
Hälsningar Nathea Anemyr
genom mamma Erica Rinaldo
#rockasockorna
Läs mer om World Down Syndrome Day som firas 21 mars (eftersom det är en lördag så börjar vi redan på fredagen så skolor och arbetsplatser kan vara med):
www.worlddownsyndromeday.org

Titta på sli: du och jag Ebba och William

Det är klart att vi vill hjälpa till att rocka sockorna (byta till udda och färglada strumpor den 20/3)! I klassrummet kan vi göra egna strumpor – rita ett par sockorså färgglatt som möjligt – gärna på båda sidorna, klipp ut och häng upp som på en ”tvättlina” i fönstret.

  • Fundera på hur det kan vara att ha andra funktionsnedsättningar. Hur kan dessa se ut? Måste de synas? Hur bemöter vi andra personer som skiljer sig från hur man är själv? Hur ser skolan ut, är det alltid enkelt att kunna vara sig själv när man leker, äter, går till toa etc.? Har vi några anpassningar på vår skola?

Info om downssydrom ca 120 barn föds i Sverige varje år

Aftonbladet

ALL OF ME

Happy

Lekar från Specialpedagogiska Skolmyndigheten

 

LGR 11 Normer och värden 2.1 : Skolans mål är att varje elev

  • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  • respekterar andra människors egenvärde,
  • tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen.

ronneby kommun skriver i sin egen handlingsplan att: En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla elever i skolan ska ha samma rättigheter – flickor som pojkar – oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck och ålder. Alla elever har rätt att vistas i skolan utan att utsättas för någon form av kränkande behandling.