Universum

Nu är det dags för en teorigenomgång av Rymden i vår klass: under detta inlägg kommer jag lägga in bra länkar till sidor som vi använder för att hitta dem lätt själv.

Tänk på att titta i backspegeln för att komma ihåg sådant som vi gått igenom. Jag anser att arbetsområdet fortfarande kan vara ganska omfattande då rymden är ett så pass abstrakt område. Det gäller att skapa en god grundförståelse varför planeter rör sig som de gör osv. Inte bara hur månen kretsar runt jorden osv.

Lektion 1; BigBang ord att förklara; solsystem, galax, roterar, axel, lutning.

Lektion 2; ATT SKRIVA: Solen och andra stjärnor En stjärna är ett väldigt klot av gas. Solen är den stjärna som är närmast jorden. De ljusa stjärnorna på natthimlen bildar mönster som kallas stjärnbilder. De är sig lika i tusentals år.
Solen är vår egen stjärna, den som planeterna i vårt solsystem kretsar kring. Det är en alldeles vanlig stjärna. Men den är ändå mycket stor, jämfört med planeterna. Mätt tvärs över är solen mer än hundra gånger så stor som jorden. Liksom andra stjärnor är solen ett hett klot av gas, mest väte.

Undersök: vart söder ligger med hjälp av en kompass och hur man kan se söder med hjälp av solen. Tidur med hjälp av solen

Lektion 3; ATT SKRIVA: Planeterna och vårt solsystem Solsystemet är det planetsystem som omfattar solen, de åtta planeterna och deras månar, samt många fler andra mindre objekt, som meteoroider, asteroider och kometer.P laneterna och vårt solsystem
Inre planeter: Merkurius Venus Jorden Mars
Yttre planeter: Jupiter Saturnus Uranus Neptunus

Lektion 4: fritt skrivande. Uppstart: kontrollpunkt för att bedöma elevers fria skrivande, vi kommer att titta på *använda stor och liten bokstav *punkt och frågetecken *göra mellanrum mellan orden *skriva olika typer av texter tex. sagor, dikt och brev *skapa texter där ord och bild hör ihop *sriva med läslig handstil och på dator *kunna läsa igenom och förtydliga dina texter

Lektion 5: ca 4 min om astronautyrket: Tänk om svenska Tänk om arabiska Tänk om persika Svara på eventuella frågor om rymden via ex Rymdstyrelsens, NASAS hemsidor, se länkar nedan. Låt eleverna ta del av och påverka innehållet.

Lektion 6: fortsatt fritt skrivande, inspiration genom att lära känna en astronaut till yrket. Christer Fuglesang om sitt yrke 28min.

Lektion 7: Lyssna på berättelser om stjärnor och planeter. Ungafakta, Börja arbetet med Rymdenhäftet (från lektion.se, Helena Frölin)

Lektion 8: andra fenomen, norrsken, sateliter. Dokumentera unskapskontroll årstider, dagar på ett år, en månad, en vecka samt rymdhäftet.

 

LÄNKAR:

Ungafakta

Rymdstyrelsen

Katharinas länkar för barn

Naturhistoriska

Planeter

Christers böcker, Rymdsaga Rymdlåt

SVT bokstavskul rymden

VETAMIX animering om rymden

Solsystemets rotation

Hur stor är Tellus jämförelsevis? stäng av ljudet!

Årstider

Norrsken

 

 

Pedagogisk planering Rymden åk 2

SYFTE

Undervisningen i ämnet Fysik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

”Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.”

CENTRALT INNEHÅLL

Året runt i naturen • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.

KONKRETISERADE MÅL

Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och j orden rör sig i förhållande till varandra Detta innebär att du på olika sätt ska visa för oss lärare att du har förstått att solen är i centrum för vårt solsystem samt att jorden liksom övriga planeter rör sig runt solen. Du skall också visa att du förstår att månen rör sig runt jorden.

Du ska veta att det tar ett år för jorden att ta sig runt sin bana runt solen och att det tar en månad för månen att röra sig runt jorden.

ARBETSSÄTT

Innan arbetet kommer igång är alla elever med och diskuterar hur vi kan arbeta för att nå målen samt hur eleven kan visa för oss lärare att man har klarat målet. Dessa diskussioner ligger som grund för resten av den pedagogiska planeringen (se nedan)

Vi kommer att starta vårt arbete med att se film, diskutera och läsa litteratur kring olika berättelser och tankar om hur jorden och universum skapades. Vi kommer också att göra en fiktiv resa ut i rymden då vi lär oss mer om astronautyrket. Du och en kamrat kommer att få planera en rymdsaga som ska skrivas löpande under hela temat. Ni ska träna på att planera ert skrivande och att därefter följa planeringen. Samtidigt kommer ni att få inspiration till lämpligt innehåll genom att: • titta på filmer • göra egna bilder med olika tekniker • sjunga sånger • dramatisera • läsa och lyssna till skönlitteratur inom temat • läsa faktatexter • skapa egna faktatexter • öva på att muntligt använda olika begrepp kopplade till temat.

Vi kommer under arbetets gång att arbeta med följande områden: • Big Bang • Astronauter/rymdfarkoster • Solen • Månen • Planeterna i vårt solsystem • Tidsbegreppens koppling till jordens, solens och månens förhållanden till varandra • Stjärnor och stjärnbilder